Tài xế ôtô phanh gấp tránh người sang đường đi giật lùi, ai có lỗi?

Tài xế ôtô phanh gấp tránh người sang đường đi giật lùi, ai có lỗi?,Tài xế ôtô phanh gấp tránh người sang đường đi giật lùi, ai có lỗi? ,Tài xế ôtô phanh gấp tránh người sang đường đi giật lùi, ai có lỗi?, Tài xế ôtô phanh gấp tránh người sang đường đi giật lùi, ai có lỗi?, ,Tài xế ôtô phanh gấp tránh người sang đường đi giật lùi, ai có lỗi?
,

Leave a Reply